Ze statistik klientů UNIGLOBE vyplývá, že cestovní náklady je možné díky využívání moderních technologií snížit o 10 až 40 %.
pondělí
23.05.2016
Franšíza UNIGLOBE Travel využívá moderních technologií pro snižování cestovních nákladů. Zaškolení do know–how může trvat od půl roku do 2 let.
 

Jednou z forem snižování nákladů firem je outsourcing vnitřních procesů k externím subjektům, které díky specializaci dokáží danou problematiku rychleji řešit. Směrem redukování firemních výdajů na služební cesty se vydal koncept UNIGLOBE, který svým klientům dokáže šetřit peníze efektivnějším vyhledáváním leteckých, vlakových a jiných spojů a ubytování. Hlavním cílem franšízy UNIGLOBE je umožnit podnikatelům v jejich regionu dosáhnout v oblasti služebních cest výrazně lepších prodejních výsledků oproti konkurenci díky sdílenému know-how a propracovanému franšízovému konceptu,“ říká majitel franšízové licence Uniglobe Travel pro Česko a Slovensko Jan Prášek.

Úlohou centrály ovšem není poskytovat franšízantům obchodní příležitosti nebo jim přímo pomáhat při zajišťování obchodních transakcí. Hlavní role spočívá hlavně v podpůrné činnosti. „Regionální kancelář poskytuje podporu jednotlivým kancelářím prostřednictvím know-how a svých proškolených zaměstnanců. Centrála má za úkol zajistit dodržování standardů, aby pobočky vykazovaly zisk,“ popisuje roli centrály Jan Prášek.

Franšízant by měl mít podle Jana Práška na rozjezd podnikání vlastní nebo pronajatou kancelář. Centrála může pomoci s výběrem vhodných prostor a jelikož franšízant nakupuje a prodává služby pod svým jménem a na vlastní účet, musí být ekonomicky a právně samostatný. Smlouva se uzavírá na pět či 10 let s možností prodloužení a kromě počátečního kapitálu na pronájem a vybavení kanceláře je třeba počítat i s náklady na vstupní školení a tréninky, protože úroveň připravenosti franšízanta ovlivňuje celkovou cenu franšízové licence. Ta se spolu se vstupním poplatkem a zřizovacími náklady pohybuje v rozmezí 400 až 800 tisíc korun.

Koncept, je vhodný pro ty zájemce, kteří mají zkušenosti s podnikáním z cestovního ruchu a základní znalosti o franšízingu. Jako majitel cestovní kanceláře musí mít franšízant rovněž manažerské a organizační schopnosti a základní zkušenosti s řízením kolektivu pracovníků. Spoluprací získávají zájemci zázemí a know-how mezinárodní sítě, která má letité zkušenosti na českém trhu a vyzná se v myšlení a potřebách zákazníků. UNIGLOBE Travel má v současnosti na 750 cestovních kanceláří v 60 zemích světa.