Pondělí
11.07.2016
Se spoluzakladatelem Podnikatelského klubu Empiria 21 Petrem Slavíkem jsme v rozhovoru týdne hovořili o překážkách networkingu i o výhodách, které přináší franšízantům.
 

Můžete zhodnotit činnost franšízového konceptu Empiria 21 za poslední rok?  Co se vám podařilo?
Podnikatelský klub Empiria 21 je stále ještě mladou firmou. Naši činnost provozujeme od podzimu 2014 a jako franšízový koncept existujeme v podstatě necelý rok. Ale i to dává prostor pro srovnání. S obdobím před rokem se o klubu Empiria 21 například ví mnohem více. Naše akce jsou navštěvovanější, jejich kapacita se rychleji zaplňuje a počet členů našich klubů meziročně vzrostl zhruba o 60%. Co nás také těší je fakt, že téměř 90% původních členů klubů Empiria 21 svá roční členství obnovilo a potvrdili tak, že jim vyhovuje nejen atmosféra našich akcí, ale i skutečnost, že Empiria 21 jim přináší ty správné impulzy do jejich podnikání. Naši členové mezi sebou v roce 2015 zrealizovali obchody za 51 milionů Kč. Tento obrovský objem nás samotné překvapil a považujeme ho za velký úspěch.

Na čem byste rádi zapracovali?
Prvořadým cílem Podnikatelského klubu Empiria 21 pro nejbližší dobu je další celkové zviditelnění firmy a franšízového konceptu. Rádi bychom propojovali podnikatele nejen v Praze, jejím okolí a v jižních Čechách, ale po celé republice.

Direct mail, ČAF, Franchising Forum 2016

"Na rozdíl od většiny franšízových konceptů ponecháváme našim franšízantům 100% jejich tržeb. Ve srovnání s příbuznými franšízovými koncepty se odlišujeme například tím, že nepořádáme jen jeden typ akcí, ale hned několik a to dává naší práci nejen různorodost, ale i více příležitostí investici zhodnotit," říká Petr Slavík.

V čem je koncept pro franšízanty atraktivní?
Provozování franšízy Podnikatelského klubu Empiria 21 má pro franšízanta několik atraktivních rovin. Tou první je samozřejmě rovina ekonomická. Návratnost nákladů na pořízení naší franšízové licence, kterou poskytujeme celkem na tři roky s možností provozovat až tři networkingové kluby, se pohybují kolem 9 měsíců. Na tomto místě bych rád podotkl, že pro rozjezd naší franšízy nejsou potřeba žádné náklady typu vybavení provozovny, zařízení kanceláře, náklady na personál a podobně. Zjednodušeně řečeno, pro úspěšné zahájení činnosti franšízantovi plně postačí notebook a telefon. Další zajímavou rovinou pro franšízanty je podpora jejich vlastního podnikání prostřednictvím provozování networkingových klubů. Synergie je v tomto směru silná a franšízant dostává do ruky mocný nástroj, kterým může získávat nové obchodní kontakty pro svoji „původní“ činnost.

Jaký evidujete zájem potenciálních partnerů o vaši licenci?
V posledních týdnech se objevilo několik zájemců. Je vidět, že networking funguje. Stačí lidem, které potkáváme, říci, co nebo koho hledáme a ty správné kontakty se následně objeví. Zájem se zvětšuje a to bereme jako důkaz toho, že náš koncept je pro zájemce atraktivní. Se všemi zájemci se osobně setkáváme, procházíme nejen podmínky franšízové spolupráce, ale poznáváme se i po lidské stránce. Je pro nás zásadní vybírat si partnery, se kterými máme podobné názory na život i podnikání. Zatím se nám tento přístup vyplácí.

Jsou nějaké faktory bránící šíření konceptu?
Tím největším je asi ještě stále obecná neznalost networkingu mezi českými podnikateli. V této oblasti nás čeká hodně práce na poli osvěty. Mnoho lidí networkingové akce zaměňuje za prodejní akce, ale takto networking opravdu nefunguje. Hlavní je pro nás navazování vztahů, kontaktů, poznání se jak po profesní tak i lidské stránce. Obchodní příležitosti mezi členy našich klubů pak přijdou přirozeně sami od sebe a jsou mnohem zajímavější než obchodní vztahy s někým, koho osobně neznáte.

Jak pomáháte franšízantům v podnikání?
Naši franšízanti od nás mají plnou podporu v rozjezdu i běžném provozu jejich franšíz. Spolupráci s budoucími franšízanty zahajujeme jejich povinnou účastí na našich akcích z pozice účastníka, aby nejprve získali „uživatelskou“ zkušenost z druhé strany. Po podpisu franšízové licence absolvuje franšízant dvoudenní intenzivní školení, kdy ho provedeme všemi postupy a systémy, které jsou nutné pro zahájení činnosti. Samozřejmostí je předání obsáhlého franšízového manuálu v tištěné i elektronické podobě, který postupně aktualizujeme a který pokrývá nejrůznější okamžiky v podnikání, provozu a organizaci akcí spojených s Podnikatelským klubem Empiria 21. Franšízantům i osobně pomáháme při organizaci jejich prvních akcí. Domníváme se, že to přispívá k jejich větší jistotě a pocitu, že vše zvládnou a vše proběhne v pořádku. A samozřejmě, že předání zkušeností naživo funguje lépe než jen ústně. V průběhu spolupráce pak pořádáme pravidelná setkání, kde franšízanty informujeme o novinkách, které se chystají a současně s nimi procházíme jejich konkrétní otázky a problémy, a hledáme pro ně řešení. Podpora franšízantů je pro nás zásadní aktivitou. Pro Podnikatelský klub Empiria 21 jsou franšízanti obchodními partnery a my chceme, aby spolupráce byla oboustranně přínosná. Podpisem franšízové smlouvy pro nás v tomto ohledu vlastně vše začíná.

Na čem franšízanti vydělávají?
Franšízanti Podnikatelského klubu Empiria 21 vydělávají na pravidelných ročních členských poplatcích členů klubu, na organizaci školení pro členy a veřejnost, na vstupném na velká networkingová setkání, např. Profibabinec nebo Profinetworking, a na domluvených partnerstvích na jejich akcích. Je zde v podstatě neomezený prostor, závisí jen na šikovnosti, aktivitě a obchodním duchu každého franšízanta.

Kolik máte celkem poboček a kolik je franšízových?
Podnikatelský klub Empiria 21 aktuálně provozuje 3 vlastní networkingové kluby (Praha 4, Dolní Břežany, Říčany) a máme jednu franšízovou pobočku. Naše franšízantka v rámci franšízové licence provozuje dva networkingové kluby v Českých Budějovicích a v Táboře. Do konce letošního roku pak plánuje otevřít ještě jeden českobudějovický klub, který by uspokojil poptávku po networkingu na jihu Čech.

Plánujete otevírat nové franšízové pobočky?
Samozřejmě.  Vychází to i z principu samotného networkingu a tedy propojování lidí a firem. Rádi bychom letos získali aspoň tři další franšízové partnery v České republice. Pokud jde o zahraničí, tak z historických důvodů je pro nás nejzajímavější Slovensko, pro které bychom rádi získali master-franšízanta.

Chystáte pro franšízanty a zákazníky nějaké novinky?
Chystáme jich několik. První je uvedení nového konceptu pro velká setkání. Tak trochu si ho nyní sami vyzkoušíme na 1. Profinetworkingu, který chystáme na 28. července na zámku Berchtold. Další novinkou je pak připravovaný časopis Empiria 21, jehož první číslo chceme vydat na podzim tohoto roku.