Téměř každý čtvrtý Čech se na nákup potravin a nápojů on-line teprve chystá.
Středa
15.07.2015
Celých 21% Čechů někdy nakupovalo potraviny online. Nejčastěji si lidé pořizují na internetu trvanlivé potraviny.
 

Prodej potravin a nápojů online se v současnosti řadí mezi nejmenší retailové segmenty. Avšak jeho růstový potenciál patří k největším. Celých 21% Čechů již někdy takto nakupovalo. Avšak pouze 2% lidí nakupuje na internetu potravinářské zboží pravidelně a téměř 23% respondentů se na pořízení jídla pomocí e-shopu  teprve chystá.

Město versus venkov

Velký rozdíl v nákupním chování na internetu je mezi velkými městy a venkovem. V Čechách stejně jako v Evropské unii využívají online nákup potravin především obyvatelé velkých měst. Alespoň někdy si je takto pořizuje celých 15 % nakupujících. Oproti tomu u lidí žijících v menších obcích využívá tuto službu pouze 4 % zákazníků.

Výrazně menší podíl nakupujících na vesnicích do jisté míry logicky ovlivňuje momentální nedostupnost služby. Internetový nákup potravin by totiž rádo vyzkoušelo 14 procent z nich, ale tuto možnost momentálně nemá,“ vysvětluje Karel Růžička, partner odpovědný za služby pro potravinářství a nápojářští, KPMG Česká republika, která průzkum nazvaný Nákupní zvyklosti v ČR 2015 provedla.

Vzdělání jako indikátor

Růžička dále upozorňuje, že kromě velikosti obce, kde zákazník bydlí, má podle průzkumu vliv na zájem o online nákupy také to, do jaké sociální skupiny patří. O nákup potravin na internetu mají zájem především bohatší lidé. Mezi lidmi s příjmem přesahujícím 30 tisíc korun takto nakupuje každý pátý dotazovaný.

Zájem o nákupy potravinářského zboží online roste společně se vzděláním zákazníků. Mezi vysokoškoláky jej hodlá vyzkoušet celá třetina, naopak mezi respondenty bez maturity jde o každého sedmého. K nakupování potravin po internetu se vyloženě odmítavě staví celých 48 % respondentů.

Obavy zákazníků

Mezi lidmi, kteří uvažují nad nákupem potravin na webu panují obavy. Za největší riziko označují dotazovaní dodání jiného množství nebo kvality produktů, než si objednali. Za hlavní důvod svého nezájmu jej ale uvádí především ti, kteří nákup potravin on-line ani vyzkoušet neplánují.

Naopak ti co mají praktickou zkušenost s online nákupem, považují za jeho největší negativum cenu dopravy, případně to, že je potřeba objednat zboží v určité minimální částce, aby byla doprava zdarma.  „Češi se coby zákazníci na rozdíl třeba od Britů, Dánů či Nizozemců, chovají daleko konzervativněji, přesto věřím, že si cestu k nákupům nápojů i potravin po internetu brzy najdou,“ komentuje Růžička.

Češi, kteří si potraviny on-line zvykli nakupovat alespoň občas, si chválí zejména pohodlí spojené s nákupem a úsporu času. Zákazníci preferují při objednávce na internetu především trvanlivé zboží a nealkoholické nápoje.