Trdlokafe

Informace o franchisovém systému

Popis franšízového systému

Trdlokafe se zabývá budováním a prodejem funkčních a zaběhnutých prodejen s trdelníky a kávou na zajímavých, frekventovaných místech, které poskytuje na bázi franšízy. Za dobu svého podnikání společnost vytvořila síť více než 50 prodejen a zaznamenala celosíťový roční obrat vyšší než 100 mil. Kč. a ročně obslouží více než jeden milion zákazníků! 

V provozovnách se snaží udržovat úzkou nabídku produktů a maximální jednoduchost celého konceptu, díky čemuž jejich přípravu zvládne obsluha připravit za každých okolností precizně a v té nejlepší kvalitě. Díky mnohaletým zkušenostem dokáží franšízantům poradit a pomoci, a proto nejsou potřeba předchozí zkušenosti z gastronomie. Vše navíc podtrhává automatizace. Součástí franšízingové spolupráce je také systém Smart Trdlokafe, který v cloudu umožňuje vzdálenou správu pobočky a sám např. zaměstnance motivuje a hlídá, nebo pozná že na pobočce dochází suroviny a navrhne jeho objednávku. 

Je možné se stát franšízantem prodejny s historií, nebo se společně vytvoří nový stánek. Franšízant si nemusí místo pro novou franšízu hledat sám, vhodné prostory je mu schopna vyhledat přímo společnost Trdlokafe.

Nabízené stánky jsou rozděleny do třech kategorií: 

 1. Developerské prodejny 
  • mají rychlejší návratnost (18–26 měsíců) a vyšší míru rizika.
 2. Prodejny s krátkou historií dat 
  • mají střednědobou návratnost (21–31 měsíců) a střední míru rizika. 
 3. Prodejny s dlouhodobou historií dat 
  • mají dlouhodobou návratnost (26–36 měsíců) a jsou téměř bezrizikové. 

Vlastní provozovny

8

Franšízové provozovny

40

Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

 • Kompletní zaškolení a předání know-how 
 • Právo vyrábět a prodávat produkty Trdlokafe / Twistcafe a užívat jejich originální názvy 
 • Právo zařazovat do prodeje nově vyvinuté produkty Trdlokafe / Twistcafe a užívat jejich budoucí názvy 
 • Užívání korporátní identity Trdlokafe / Twistcafe vč. grafických log, vizualizací, menuboardů, apod. 
 • Koncept minikaváren, vč. vzhledu, rozložení, umístění, apod. 
 • Sdílení obchodních a provozních nápadů napříč komunitou Trdlokafe / Twistcafe 
 • Podnikatelské a segmentové poradenství 24/7 
 • Lokální marketingové poradenství 
 • Globální marketingová podpora 
 • Technická podpora 24/7 
 • Technický servis 
 • Možnost využívat systém logistiky Trdlokafe / Twistcafe 
 • informační systém SmartTrdlokafe s napojením na POS, systém skladového hospodářství, docházkový systém a reportingové systémy 
 • Kamerový systém s vzdáleným připojením a vzdáleným nahráváním záznamu 
 • Školící systém Trdlokafe / Twistcafe 
 • Školení franšízanta a jeho pracovníků  

Potřebná počáteční investice

 • Počáteční investice stánků je vypočítaná na základě zisků stánku za posledních 12 měsíců:
  • čím větší zisky stánek generoval, tím je počáteční investice vyšší. 
  • vše je vypočítané tak, aby návratnost pro investora byla v rozmezí od 1 roku do 3,5 let
 • V následujících letech pak dochází ke zhodnocení investice:
  • při době trvání kontraktu 10 let by mělo dosahovat celkové zhodnocení investice v průměru 200–300 %. 
 • Financování investice je možné rozdělit. Na začátku lze uhradit 80 % investice a zbývajících 20 % je uhrazeno v průběhu následujících 24 měsíců ze zisků:
  • financování investice prostřednictvím úvěru z banky společnost pomůže franšízantům zabezpečit. 

Informace o franšízorovi

OK-VIK s.r.o.

Tábor 50D, 60200 Brno

+420 725 136 758

investice@trdlokafe.cz

investice.trdlokafe.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Jakub Boško

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Trdlokafe.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je OK-VIK s.r.o. (Tábor 50D, 60200 Brno). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému Trdlokafe a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na investice.trdlokafe.cz.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.